Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, tj. Krytej Pływalni (al. Jana Pawła II 31) oraz Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności „Wodne oKKo” (ul. Mostowa 1) w 2021 roku.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego w MOSIR Kędzierzyn-Koźle w obiekcie Krytej Pływalni (ul. Jana Pawła II 31) oraz Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności „Wodne oKKo”
(ul. Mostowa 1) w Kędzierzynie-Koźlu w 2021 roku.
2. Usługa w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni oraz Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności „Wodne oKKo” w Kędzierzynie-Koźlu w 2021 roku będzie polegała w szczególności na:
a. zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni, basenów i innych urządzeń wodnych,
b. udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej,
c. kontroli nad przestrzeganiem regulaminów obiektów przez wszystkich użytkowników,
d. wykonywaniu wszystkich obowiązków ratownika;
e. przestrzeganiu regulaminu korzystania z pływalni,
f. dbaniu o stanowisko ratownicze oraz konserwację powierzonego sprzętu, zapobieganiu wszelkim szkodom materialnym w obrębie urządzeń wodnych oraz niecek basenowych,
g. kontrolowaniu warunków kąpieli (woda, powietrze, otoczenie) i rejestrowaniu zagrożeń w dzienniku dyżurów oraz bieżącym prowadzeniu dziennika służby ratowniczej,
h. stałym usuwaniu zanieczyszczeń z lustra wody oraz z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się przy/w nieckach basenowych.
3. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa musi być realizowane na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2020, poz. 350) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 10:00


» Location

Al. Jana Pawła II 29
Kędzierzyn-Koźle 47-220
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical services

» Buyer data

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Al. Jana Pawła II 29
Kędzierzyn-Koźle 47-220
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in