Dostawy produktów leczniczych i materiałów medycznych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia będą dostawy produktów leczniczych i materiałów medycznych do Apteki Zakładowej-Okręgowej Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Sądowa 4
Opole 45-033
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Areszt Śledczy w Opolu
ul. Sądowa 4
Opole 45-033
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in