Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 214 000 EURO) na zakup i dostawę w formie leasingu operacyjnego nowej ładowarki teleskopowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

» Notice description

.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego nowej ładowarki teleskopowej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach. Dostawa przedmiotu zamówienia do Zakładu w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

3.2. Podstawowe parametry urządzenia:
Parametry techniczne:
- Silnik wysokoprężny, czterocylindrowy turbodoładowany o mocy min. 100 kM, spełniający normy emisji spalin minimum Stage 4 Skrzynia biegów Powershift z elektrohydrauliczną zmianą kierunku jazdy lub napęd hydrostatyczny;
- Sterowanie pracą maszyny i funkcjami roboczymi za pomocą joysticka;
- Zmiana biegów jak i kierunku jazdy w joysticku;
-Napęd na obie osie skrętne z trzema trybami pracy: przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb „kraba”
- Ogumienie pneumatyczne (z bieżnikiem głębokim, utwardzonym) minimum 24”
- Układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie, działający na przednią oś, wielotarczowy zanurzony w oleju, samoregulujący. Hamulec postojowy tarczowy na wale wyjściowym ze skrzyni biegów uruchamiany ręcznie;
- Układ zapewniający samo poziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia;
- Chłodnice o szerokich kanałach przelotowych, odporne na zabrudzenia;
- Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne, umożliwiające uzbrojenie maszyny w całą gamę osprzętów;
- Wspomaganie układu hydraulicznego;
- wydajność pomp hydraulicznych min. 140l/min
- Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna: zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju w silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, obecności wody w paliwie, niskiego poziomu płynu chłodzącego;
- Kabina klimatyzowana i amortyzowana, spełniająca normy ROPS/FOPS, wyposażona w ogrzewanie, wentylator, regulowany fotel operatora, otwieraną tylną i boczną szybę, wycieraczkę szyby przedniej i tylnej, dwa lusterka wsteczne zewnętrzne, światła robocze, instalacja radiowa i radio CD, pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych.
- Deska rozdzielcza kabiny wyposażona minimum we wskaźniki: przeciążenia z alarmem stabilności wzdłużnej, zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju, temperatury cieczy chłodzącej, wskaźnik poziomu paliwa, prędkości, licznik przepracowanych godzin
- System kamer wizyjnych: zapewniający dodatkową widoczność dla pracy osprzętu zamontowanego na wysięgniku oraz zapewniający widoczność z tyłu maszyny i prawego boku.
- Dźwiękowy sygnał cofania
- Osłona podwozia
Parametry robocze:
- Udźwig nominalny min. 4000 kg,
- Wysokość podnoszenia ładunku min. 7,0 m;
- Zasięg do przodu min. 3,70 m,
- Udźwig na maksymalnym zasięgu min.1400 kg ;
- Udźwig na pełnej wysokości min. 2200 kg
- Promień skrętu max. 4,0 m;
- Masa robocza min 7600 kg

Wymiary:
wysokość- max. 2,5 m
szerokość- max. 2,45 m
długość- max. 5 m

Wyposażenie maszyny:
- Widły do palet
- Immobiliser;
- Smarownica, tuba smaru;
- Klucz do kół;
- DTR- Instrukcja Obsługi, Katalog części zamiennych, Książka gwarancyjna
- Trójkąt ostrzegawczy;
-Tablica wyróżniająca;
- Gaśnica;
- Lampa błyskowa - kogut;
-Apteczka
- Łyżka z hydraulicznym dociskiem, o pojemności min.1,50m3, szerokości max. 2500mm
- Układ centralnego smarowania
- komplet dokumentów do zgłoszenia o wydanie zezwolenia na eksploatację urządzenia przez UDT
- Maszyna fabrycznie nowa, min 2020 r.

– Gwarancja na kompletny przedmiot zamówienia 36 m-cy
- wykonanie czynności przeglądowych zgodnie z zaleceniami producenta w okresie gwarancyjnym wraz z niezbędnymi częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi
- dostawca musi być przedstawicielem producenta i posiadać serwis stacjonarny wraz z magazynem części nie dalej niż 150 km od siedziby Zamawiającego;
- Czas reakcji serwisu na usterki i awarie przedmiotu zamówienia: dla zgłoszeń do godziny 9.00 tego samego dnia; dla zgłoszeń po godzinie 9.00 tego samego dnia lub dnia następnego do godziny 12.00 (zgłoszenia telefonicznie bądź mailowo),
- Wykonawca zawrze w umowie koszt dojazdu, stawkę roboczogodzinową, upust na części zamienne dla zleceń pozostałych, możliwych do wystąpienia w okresie trwania gwarancji.

INNE POSTANOWIENIA
3.3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi maszyny i pracy operatora uprawnionemu pracownikowi Zamawiającego – min. 2 – godziny, bez limitu ilości osób.
3.4 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego: instrukcję obsługi w języku polskim, katalog części, CE, kartę gwarancyjną, komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu w UDT, dokumentacja techniczno – ruchowa w języku polskim.
3.5 Przedmiot zamówienia winien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty oraz dokumenty określające warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego.
3.6. Wykonawca własnym transportem i na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia do Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

3.7. Wymagania dotyczące leasingu:
a) umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 36 miesięcy,
b) spłata rat leasingowych w ratach miesięcznych przy zastosowaniu stałej stopy procentowej,
c) raty leasingowe: 35 równych rat leasingowych,
d) opłata wstępna 5 % - wartości netto przedmiotu leasingu,
e) wartość wykupu 1% - wartości netto przedmiotu leasingu pod warunkiem spłacenia wszelkich należności wynikających z umowy leasingu
f) nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów,
h) waluta leasingu - PLN,
i) spłata rat leasingowych – w terminie do 28 dnia każdego miesiąca,
j) umowa będzie na okres 36 miesięcy. Przedmiot leasingu pozostaje własnością Leasingodawcy przez cały okres obowiązywania umowy,
l) pozostałe warunki leasingu regulowane są zawartą umową oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego,
ł) Wykonawca po wyborze oferty przez Zamawiającego najpóźniej do dnia podpisania Umowy przedstawi harmonogram spłat wszystkich rat leasingowych.
3.8 Warunki płatności:
a) Zamawiający określa jako wiążący sposób finansowania zamówienia leasing operacyjny
(uwzględniający zapisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1406).
b) Opłata wstępna w wysokości 5 % ceny nabycia przedmiotu zamówienia zostanie uiszczona po protokolarnym odbiorze przedmiotu leasingu przez Zamawiającego, w terminie zgodnym z treścią harmonogramu opłat leasingowych, który stanowić będzie załącznik do umowy.
c) Odpisów amortyzacyjnych w okresie trwania leasingu dokonuje Wykonawca (Leasingodawca).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Błonie 3
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction machinery and parts

» Buyer data

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach
ul. Błonie 3
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in