Remont mostu w ciągu DW 369 w km 13+164 w m. Bukówka. CPV 45.00.00.00-7.

» Notice description

Remont mostu w ciągu DW 369 w km 13+164 w m. Bukówka. CPV 45.00.00.00-7. Zamówienie obejmuje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, rozbiórkę i wykonanie nowych kap chodnikowych, wymianę izolacji na obiekcie, wymianę izolacji na płytach przejściowych, wymianę nawierzchni asfaltowej na obiekcie oraz dojazdach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in