Dostawa i montaż regałów do Archiwum Państwowego w Kielcach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów do Archiwum Państwowego w Kielcach.
Ogólne parametry techniczne regałów.
Wysokość regału — dostosowana do wysokości pomieszczenia, które wynosi 2780 mm (liczona od poziomu posadzki do lamp oświetleniowych), nie większa niż 2550 mm.
Głębokość półki — 450 mm
Nośność półki min. 70 kg
Rozstaw półek w świetle — 340-350 mm
Możliwość regulacji rozstawu półki co 20 mm bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Kolorystyka regałów: blachy malowane proszkowo na kolor RAI-9002, inne elementy niemetalowe kolor uzgodniony przed montażem z zamawiającym.
Zapewnione musi być magazynowanie z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa pracowników obsługi - regały bez ostrych krawędzi, minimalna szerokość przejścia między rozsuniętymi regałami — 90 cm.
Ściany boczne regałów muszą być pełne, a tzw. „plecy” regałów otwarte dla zapewnienia lepszej wentylacji przechowywanych książek/akt (możliwe zastosowanie stężeń konstrukcyjnych, wyklucza się zastosowanie blach).
Regały muszą posiadać zabezpieczenie przed wywróceniem.
Między regałami muszą być zamontowane gumowe elementy dystansowe dające przerwę między zsuniętymi regałami min. 30 mm.
Musi być zapewniona możliwości regulacji wypoziomowania szyn w trakcie użytkowania regałów bez konieczności ich demontażu.
Torowisko musi być wykonane bez jakiejkolwiek ingerencji w posadzkę pomieszczenia.
Regały muszą posiadać aktualne: atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, certyfikat bezpieczeństwa GS, klasyfikację ogniową na stalowe elementy regałów pokryte lakierem proszkowym potwierdzoną raportem klasyfikacyjnym niezależnego podmiotu zajmującego się profesjonalnie takimi badaniami.
Technologia malowania blach użytych do wykonania regałów: wszystkie blachy użyte do wykonania regałów muszą być obustronnie lakierowane, również te w zimno giętych profilach zamkniętych (np. ściany boczne).
Technologia wykonania ścian bocznych, półek, sposobu zaczepiania i regulacji półek dla regałów przesuwnych i stacjonarnych musi być identyczna.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Kusocińskiego 57
Kielce 25-045
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Archiwum Państwowe w Kielcach
ul. Kusocińskiego 57
Kielce 25-045
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in