ZP/CZD/0187/20 DOSTAWA WYPOSAŻENIA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI – DOPOSAŻENIE W RÓŻNY SPRZĘT, URZĄDZENIA I WYROBY - 23 pakiety

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni – doposażenie w różny sprzęt, urządzenia i wyroby – 23 pakiety.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2 i 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 09:30


» Location

Al. Dzieci Polskich 20
Warszawa 04-730
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20
Warszawa 04-730
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in