Dostawa mleka i artykułów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa mleka i artykułów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:30


» Location

Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 56
Andrespol 95-020
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Dairy products

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 56
Andrespol 95-020
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in