Zakup i dostawa wędlin z mięsa czerwoengo.

» Notice description

3.1. W celu określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez: inspektora PIS (IW), WOMP, WIJHARS, laboratorium Zamawiającego (także w obecności uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego) w zakresie: procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu transportowania towaru.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

Narutowicza 10A
Szczecin 70-231
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Meat, poultry, fish and seafood

» Buyer data

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
Narutowicza 10A
Szczecin 70-231
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in