Usługa ubezpieczenia Gminy Puławy oraz podległych jednostek organizacyjnych

» Notice description

Zamówienie dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń:

(I). CZĘŚĆ PIERWSZA
Nazwa: Ubezpieczenie mienia i OC
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
2. Ubezpieczenie mienia od mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży z włamaniem i rabunku
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;;

(II). CZĘŚĆ DRUGA
Nazwa: Ubezpieczenie NNW STRAŻAKÓW
1) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – ZAKRES I
2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – ZAKRES II;;

(III). CZĘŚĆ TRZECIA
Nazwa: Ubezpieczenie pojazdów
1) Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM)
2) Ubezpieczenie Auto Casco (AC)
3) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)
4) Ubezpieczenie Assistance (ASS).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 12:30


» Location

ul. Dęblińska 4
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Gmina Puławy
ul. Dęblińska 4
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Financial services category published on OnePlace in last 10 days.