„Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.”
Przedmiot zamówienia obejmuje monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją EGiB dla poniższych obrębów ewidencyjnych:

1 260101_5 Busko-Zdrój – obszar wiejski; 260101_5.0005 Budzyń; 260101_5.0010 Gadawa
2 260101_5 Busko-Zdrój – obszar wiejski 260101_5.0012 Janina


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Mickiewicza 15
Busko-Zdrój 28-100
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Powiat Buski
ul. Mickiewicza 15
Busko-Zdrój 28-100
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in