Odbiór i zagospodarowanie odpadów z opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk oraz odpadów ulegających biodegradacji, pochodzących z utrzymania gminnych terenów zieleni w 2021 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów o kodach 20 03 03, 20 03 01, 20 02 01, 15 01 06 wraz z ich przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwiania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Nasielska 21
Serock 05-140
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Nasielska 21
Serock 05-140
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in