Przebudowa drogi gminnej nr 103118L od km 0+000,00 do km 0+440,00  w miejscowości Przytoczno

» Notice description

Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót:
- Wykonanie poszerzenia jezdni na odcinku 400m,
- Wykonanie nakładki na istniejącą nawierzchnię asfaltową oraz poszerzenie jezdni,
- Remont poboczy ziemnych,
- Budowie lewostronnego chodnika wraz z budową zjazdów przez chodnik,
- Budowie kanału technologicznego

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 22
Jeziorzany 21-146
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Jeziorzany
ul. Rynek 22
Jeziorzany 21-146
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in