Budowa nowej, przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poronin przy ul. Piłsudskiego

» Notice description

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
a. przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 315 mm, budowę sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 315 mm, przepięcie istniejącej kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 160 mm, Ø 200 mm i Ø 315 mm wraz z likwidacją przepompowni ścieków w pasie drogi wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Witów, zgodnie z OPZ oraz dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ
b. budowę kanalizacji sanitarnej od studni istniejącej (Sistn) do studni S22, która umożliwi odprowadzanie ścieków z budynków zlokalizowanych w miejscowości Poronin przy ul. Piłsudskiego, zgodnie z OPZ oraz dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 09:45


» Location

Al. Tysiąclecia
Nowy Targ 34-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Tysiąclecia
Nowy Targ 34-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in