Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i przejść aktywnych w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu - zadania 7,8,9,10

» Notice description

Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i przejść aktywnych w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu - zadania 7,8,9,10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Automatic control and control devices
  • Maintenance of machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in