Zakup sprzętu medycznego na potrzeby realizacji przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie woj. zachodniopomorskiego przez SPSR w Nowogardzie w ramach działania 7.7

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego na potrzeby realizacji przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego przez SPSR w Nowogardzie w ramach działania 7.7.
Przedmiot zamówienia jest 1 część zwana pakietem. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Wojska Polskiego 7
Nowogard 72-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
ul. Wojska Polskiego 7
Nowogard 72-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in