Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz drobiu do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju

» Notice description

Zamówienie obejmuje dostawę wg asortymentu i w ilości wskazanej na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do siwz.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Okrzei 1
Kudowa-Zdrój 57-350
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Meat, poultry, fish and seafood

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju
ul. Okrzei 1
Kudowa-Zdrój 57-350
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in