Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe podmiotu.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie AC (Autocasco) pojazdów oraz OC i NNW wynikających z posiadania i użytkowania tych pojazdów, ubezpieczenie jednostki pływającej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników za mienie powierzone do naprawy oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - zgodnie z warunkami określonymi w poniższym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 10:00


» Location

Ul. Paderewskiego 5
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Stacja Pogotowia Ratunkowego
Ul. Paderewskiego 5
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in