Wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku – I etap – dociążenie oczyszczalni ścieków”

Zakres robót obejmuje:
1) budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 135 m3/d (1130RLM) wyposażoną w dwa osobne ciągi technologiczne pracujące niezależnie. Ciągi zaprojektowano w technologii oczyszczania mechanicznego oraz biologicznego na obrotowym złożu biologicznym (RBC)
2) budowę dwóch przepompowni ścieków sanitarnych wraz z ich zagospodarowaniem i wykonaniem zasilania elektrycznego,
3) budowę rurociągów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy 200mm, o długości 6895 mb,
4) budowę rurociągów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy 160mm, o długości 1540 mb,
5) budowę rurociągów tłocznych z rur PE o średnicy 110mm, o długości 85mb,
6) budowę rurociągów tłocznych z rur PE o średnicy 90mm, o długości 458mb,
7) przełożenie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 90mm, o długości 98mb,
8) wykonanie studni rewizyjnych betonowych i PCV,
9) odtworzenie istniejących konstrukcji jezdni i innych nawierzchni,
10) przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem inwestycji,
11) wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego całej niezbędnej dokumentacji powykonawczej (w tym m.in.: protokołów z prób szczelności, map inwentaryzacyjnych sieci, raportów z inspekcji tv kanału itp.).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2021 | 09:30


» Location

ul. Paderewskiego 5
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Industrial packaging
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Burmistrz Miasta
ul. Paderewskiego 5
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in