Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w m. Serniki

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu działki o nr ewid. 784/8. W ramach zadania planuje się budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach istniejącej przystani kajakowej. Zakres robót obejmuje: przeniesienie istniejącej wiaty w miejsce wskazane przez Inwestora, rozbiórkę istniejących nawierzchni, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ilości ok. 150 m2, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej w ilości ok. 23 m2(kostka granitowa w posiadaniu Zamawiającego), dostawę i montaż obiektów małej architektury tj. altany, koszy na śmieci, ławek, tablicy informacyjnej i grilla ogrodowego, wykonanie miejsca na ognisko, montaż istniejących ławek w ilości 2 szt., zasianie trawy w miejscach po przeprowadzonych robotach, dostawa i montaż 2 lamp solarnych. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ opisujący zakres wykonywanych robót składają się: projekt zagospodarowania terenu, STWiORB, Przedmiary robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.12.2020 | 09:00


» Location

Serniki
Serniki 21-107
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Serniki
Serniki
Serniki 21-107
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in