Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na terenie targowiska przyul. Sportowej w Słubicach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku na terenie targowiska miejskiego o powierzchni 9262,54 m2. W zakres wchodzi: sprzątanie terenu targowiska (zamiatanie, usuwanie błota, śmieci itp.), sprzątanie chodników przyległych do targowiska, bieżące utrzymanie zieleni, sprzątanie toalet, sprzątanie pomieszczeń biurowych,, utrzymanie porządku wokół pojemników i kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, bieżące składanie kartonów i układanie w przeznaczonych do tego celów pojemników i kontenerów, usuwanie zlodowaceń na chodnikach i drodze przeciwpożarowej, sypanie powierzchni środkami przeciwpoślizgowymi, usuwanie śniegu i sopli z połaci dachowej, odśnieżanie powierzchni targowiska i chodników do niego przyległych, czyszczenie odwodnienia liniowego, czyszczenie rynien odprowadzających wodę z dachu, czyszczenie wpustów ulicznych, studni kanalizacji deszczowej i piaskownika, uzupełnianie środków dezynfekcyjnych w urządzeniach przeznaczonych do dezynfekcji rąk.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 12:30


» Location

Pl. Bohaterów 13
Słubice 69-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach
Pl. Bohaterów 13
Słubice 69-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in