Urządzenie do badania właściwości materiałowych

» Notice description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

Powstańców Warszawy 12
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Powstańców Warszawy 12
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in