Przemurowanie kominów i usuwanie awarii przewodów kominowych

» Notice description

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie awarii przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN polegającym na:
- usuwanie awarii przewodów kominowych,
- przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych,
- wymiana obróbek blacharskich kominów z blachy ocynkowanej,
- wymiana drzwiczek rewizyjnych,
- podłączenie kuchni i pieców do przewodów kominowych,
- sporządzenie protokołów z przeglądów kominiarskich,
Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ, kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonać zgodnie z:
- Kosztorysem ofertowym,
- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;
- Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Trakt Lubelski 353
Warszawa 04-667
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
Warszawa 04-667
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in