Bieżąca obsługa nadzoru budowlanego na terenie działania i na potrzeby KOWR OT w Koszalinie

» Notice description

1. Przedmiotem postępowania jest bieżąca obsługa nadzoru budowlanego na terenie działania i na potrzeby KOWR OT w Koszalinie.
2. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem 7170000-5-usługi nadzoru i kontroli; 71520000-9-usługi nadzoru budowlanego.
3. Zamówienie zostało podzielone na 5 części obejmujące wykonanie usług na nieruchomościach położonych w granicach poszczególnych powiatów:
Zadanie częściowe I - teren powiatów: szczecineckiego, drawskiego i wałeckiego.
Zadanie częściowe II – teren powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego i świdwińskiego.
Zadanie częściowe III – teren powiatów: koszalińskiego i sławieńskiego.
Zadanie częściowe IV - Nadzór budowlany nad budową budynku mieszkalnego czterolokalowego (kategoria obiektu I) wraz z miejscami postojowymi (w tym dla osób niepełnosprawnych) z lokalizacją na działce nr 562/6 w miejscowości Tychowo gmina Białogard,
Zadanie częściowe V- Nadzór nad Termomodernizacja budynku biurowego KOWR OT w Koszalinie przy ul. Partyzantów 15A, obejmująca ocieplenie przegród zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, nadmurowanie kominów wentylacyjnych, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, przebudowę instalacji oświetlenia wewnętrznego, instalacji odgromowej oraz budowę instalacji paneli fotowoltaicznych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych budynku.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedną, dwie, trzy,cztery lub pięć części zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

Partyzantów 15a
Koszalin 75-411
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie
Partyzantów 15a
Koszalin 75-411
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in