„Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Komax Sp. z o.o. w zakresie ryzyk majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej, obejmujące dwa zadania:

Zadanie I: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej w tym:
a) Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
b) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
c) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem,
d) Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Zadanie II: Ubezpieczenie OC środowiskowe i zarządcy nieruchomości, w tym:
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkodą w środowisku
b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego pod względem przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Mickiewicza 8
Kęty 32-650
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Komunalne "Komax" Sp. z o.o. w Kętach
ul. Mickiewicza 8
Kęty 32-650
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Financial services category published on OnePlace in last 10 days.