Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Szczecinie (2 lokale) i Złocieńcu (2 lokale)”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem
w Szczecinie (2 lokale) i Złocieńcu (2 lokale), będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie.
2. Szczegółowy zakres robót stanowią przedmiary robót zawarte w są w Formularzach cenowych - załącznik nr 5 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)- załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Zamówienie jest podzielone na dwie części:
Część I - Szczecin ul. Karola Miarki 2/8 i ul. Klonowica 18A/5,
Część II - Złocieniec ul. Pancerniaków 4/2 i ul. Pancerniaków 7/34.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę produktów równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w przedmiarze robót i STWIOR, pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne.
5. Kod CPV: 45000000-7
6. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej,
a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
7. Gwarancja na wykonane roboty i na materiały użyte do wykonania prac wynosi 24 miesiące,
a na wmontowane urządzenia okres nie krótszy niż gwarancja producenta.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Potulicka 2
Szczecin 70-230
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
ul. Potulicka 2
Szczecin 70-230
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in