ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIEZEBRANYCH Z TERENU GMINY LUTOWISKA WRAZ ZAGOPSPODAROWANIEM OPAKOWAŃ I SZKŁA W ROKU 2021

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, zwanych dalej „nieruchomościami”, położonych na obszarze Gminy Lutowiska i ich zagospodarowanie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:00


» Location

Lutowiska 14
Lutowiska 38-713
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Lutowiska
Lutowiska 14
Lutowiska 38-713
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in