„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1934B, 1996B, 2650B i 2609B, 1952B, z podziałem na poszczególne części”

» Notice description

Część I
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Drozdowo – Rakowo - Boginie na długości ok. 4,630 km, gm. Piątnica. Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2 (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”)

Część II
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin – Strzeszewo o dł. odc. ok 4 525 m, gm. Śniadowo. Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2 (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”).

Część III
Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr 2609B – ul. Łomżyńska w Nowogrodzie o dł. ok.975m gm. Nowogród. Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR 1-2 (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”).

Część IV
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B w obr. miejscowości Truszki na odcinku ok. 2500 m, gm. Śniadowo. Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2 (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”).


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Poligonowa 30
Łomża 18-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
ul. Poligonowa 30
Łomża 18-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in