Dostawa narzędzi

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach projektu pn. „Akcja – kwalifikacja 3” projekt nr RPKP.10.02.03-04-0033/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, którego beneficjentem jest Miasto Bydgoszcz:
Część 1: wyposażenie pracowni projektowania i programowania sterowników PLC,
Część 2: wyposażenie pracowni pneumatyki i hydrauliki,
Część 3: wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i mechanicznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Świętej Trójcy 37
Bydgoszcz 85-224
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Tool accessories
  • Construction and painting tools
  • Cutting tools
  • Cleaning tools
  • Dismantling and assembly tools

» Buyer data

Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy
ul. Świętej Trójcy 37
Bydgoszcz 85-224
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in