Dostawa sprzętu końskiego do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu końskiego i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach (dalej zwanych odpowiednio „sprzęt”, „pomoce dydaktyczne”) przeznaczonych na potrzeby realizacji zadań w projekcie prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia (tzn. złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia). Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w tabeli w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 lub 1 a do SIWZ (odpowiednio dla danej części).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.12.2020 | 09:00


» Location

Wolińska 7b
Kamień Pomorski 72-400
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Powiat Kamieński
Wolińska 7b
Kamień Pomorski 72-400
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in