Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zamówienie zostało podzielone na 11 części (11 zadań):
Zadanie nr 1: Sprzedaż i dostawa tabletów graficznych dla Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska.
Zadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki dla Instytutu Nauk Socjologicznych.
Zadanie nr 3: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Nauk Medycznych.
Zadanie nr 4: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Instytutu Nauk Medycznych.
Zadanie nr 5: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego.
Zadanie nr 6: Sprzedaż i dostawa tabletów dla Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego.
Zadanie nr 7: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego.
Zadanie nr 8: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Historii.
Zadanie nr 9: Sprzedaż i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Historii.
Zadanie nr 10: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Ekonomii i Finansów.
Zadanie nr 11: Sprzedaż i dostawa drukarki wieloformatowej dla Instytutu Sztuk Pięknych.
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Rejtana
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in