Dostawa żywności dla ZPM Bursa Grudziądz w 2021 r.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa żywności dla ZPM Bursa Grudziądz w 2021 r.”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz w Formularzach cenowych (załączniki 1-6 do SIWZ).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jako ofertę częściową rozumie się złożenie oferty na jedną lub więcej części (pakietów):
1) Część 1: OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY, PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH, RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
2) Część 2: MIĘSO WIEPRZOWE I PRZETWORY, DROBIOWE I PRZETWORY
3) Część 3: ZIEMNIAKI, WARZYWA I OWOCE
4) Część 4: MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
5) Część 5: PIECZYWO I ARTYKUŁY PIEKARNICZE
6) Część 6: RYBY MROŻONE I PRZETWORY RYBNE, OWOCE I WARZYWA MROŻONE, WYROBY MĄCZNE MROŻONE
5. Miejsce dostawy: Zespołu Placówek Młodzieżowych „BURSA”

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:30


» Location

ul. Waryńskiego
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in