Zmiana sposobu użytkowania części garażu na funkcję usługową z zakresu szkoleń

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „zmiana sposobu użytkowania części budynku garażowego na funkcję usługową z zakresu szkoleń” w siedzibie Zamawiającego przy Al. S. Kard. Wyszyńskiego 54 w Bydgoszczy.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Zamówienie nie obejmuje części projektowej dotyczącej organizacji trasy do nauki jazdy wokół adaptowanej części budynku

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
Bydgoszcz 85-620
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
Bydgoszcz 85-620
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in