Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację nabrzeża rzeki Narwi na wysokości centrum miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego w ramach zadania pod nazwą Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację nabrzeża rzeki Narwi na wysokości centrum miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego w ramach zadania pod nazwą Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.
CPV – 71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego,
71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
3. Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany bez zastosowania dialogu technicznego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 11:30


» Location

ul. Zakroczymska 30
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in