Bieżąca dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie

» Notice description

Przedmiotem postępowania są sukcesywne, w miarę potrzeb, zakupy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ze zm.) zgodnego z normą PN-EN 228 oraz PN-EN 590 w szacunkowych ilościach przedstawionych poniżej: Materiały pędne: • benzyna bezołowiowa Pb 95- 7.000,00 litrów • olej napędowy ON – 76.500,00 litrów Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika, w wybranych stacjach paliw Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę zlokalizowanych w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Stefana Roweckiego "Grota" 10
Mława 06-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
ul. Stefana Roweckiego "Grota" 10
Mława 06-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in