Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach. Przedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych wraz z dowozem i wniesieniem do magazynu w układzie częściowym. Podział przedmiotu zamówienia na poszczególne części: Część Nr 1 - ,,Sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego, wołowego, produktów mięsnych i wędlin’’,Część Nr 2 - „Sukcesywna dostawa mięsa drobiowego, produktów mięsnych i wędlin’’,Część Nr 3 - „Sukcesywna dostawa produktów ogólno-spożywczych”, Część Nr 4 - „Sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich”, Część Nr 5 - „Sukcesywna dostawa świeżych warzyw, owoców i ziemniaków”,Część Nr 6 - „Sukcesywna dostawa jaj konsumpcyjnych”, Część Nr 7 - „Sukcesywna dostawa ryb przetwarzanych i konserwowych”.
Szczegółowy rodzaj, nazwa asortymentu oraz przewidziane ilości określa załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Szczegółowe Zestawienie Ilościowe Przedmiotu Zamówienia z podziałem na siedem części.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 09:00


» Location

Nowe Bielice 42372
Biesiekierz 76-039
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej
Nowe Bielice 42372
Biesiekierz 76-039
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in