Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Miasta Jelenia Góra oraz odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w 2021 r.

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa w 2021 roku tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi wg obowiązujących wzorów określonych przepisami prawa w partiach wynikających ze zgłaszanego zapotrzebowania oraz odbiór na koszt Wykonawcy wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych jak również ich zniszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

Pl. Ratuszowy 58
Jelenia Góra 58-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Office accessories

» Buyer data

Miasto Jelenia Góra
Pl. Ratuszowy 58
Jelenia Góra 58-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in