UBEZPIECZENIE ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH I KARKONOSKIEGO CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O.

» Notice description

4.1.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Związku Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
4.1.2. Zamówienie realizowane będzie w dwóch częściach:
4.1.3. Część I: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Związku Gmin Karkonoskich. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
4) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń
4.1.4. Część II: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w lokalizacji:
- składowisko odpadów w Kostrzycy,
- pozostałe lokalizacje
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
4) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 11:00


» Location

Robotnicza 6
Mysłakowice 58-533
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Związek Gmin Karkonoskich
Robotnicza 6
Mysłakowice 58-533
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in