Dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

» Notice description

Dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ar. 11 ust. 8

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:10


» Location

ul. Szpitalna 12
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 12
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in