Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Łeby w latach 2021-2022

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac polegających na prowadzeniu utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie miasta Łeby tj. zieleń w obrębie pasa drogowego, skwerów, utrzymanie parku miejskiego, wykonywanie i pielęgnacja rabat nasadzeń roślin ozdobnych i kwiatów, cięcia i nasadzenia drzew oraz ich pielęgnacja. Zakres, lokalizację i powierzchnie terenów przeznaczonych do utrzymania określa załącznik nr 9 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 10:00


» Location

Kościuszki 90
Łeba 84-360
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Gmina Miejska Łeba
Kościuszki 90
Łeba 84-360
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in