Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.
2. Rodzaj zamawianego towaru, parametry techniczne oraz przewidywana maksymalna ilość zamawianego towaru została określona w Szczegółowym kosztorysie ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 13:00


» Location

Rynek 1
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Consumables for office equipment

» Buyer data

Miasto Nowy Sącz
Rynek 1
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in