„Adaptacja pracowni w szkołach Powiatu Limanowskiego w ramach projektu: „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji dwóch pracowni gastronomicznych w szkołach Powiatu Limanowskiego, realizowane w ramach projektu „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR oraz budżetu państwa.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 2 zadania częściowe:
Zadanie 1 - „Adaptacja pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej”,
Zadanie 2 - „Adaptacja pracowni gastronomicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Józefa Marka 9
Limanowa 34-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Powiatu w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
Limanowa 34-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in