Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa, sukcesywna dostawa - zakup paliw płynnych, realizowana w formie tankowania do zbiorników samochodów służbowych oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach oraz do kanistrów.
Stacja paliw musi zapewnić tankowanie samochodów siedem dni w tygodniu w godzinach od 6 do 20 i znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego tj.
- Bazy Służby Liniowej Powiatowego Zarządu Drogowego w Libuszy – część I
- Bazy Służby Liniowej Powiatowego Zarządu Drogowego w Uściu Gorlickim – część II

1. Zamawiający przewiduje, że w okresie umowy zakupi od wybranego Wykonawcy następujące ilości paliw płynnych:
Cześć I – Baza PZD w Libuszy
1. Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 5 000 litrów
2. Olej napędowy - 30 000 litrów
3. LPG - 1 000 litrów

Część II – Baza PZD w Uściu Gorlickim
1. Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 1 000 litrów
2. Olej napędowy - 8 000 litrów

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:30


» Location

Michalusa 18
Gorlice 38-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
Gorlice 38-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in