Utrzymanie czystości i zieleni w Parku Karola Ferdynanda Wazy oraz na Skwerze Jana Pawła II w Wyszkowie.

» Notice description

1. Koszenie trawników w parku i na terenach przyległych (skarpa, teren ciągu pieszo-jezdnego nad rzeką, teren od ciągu pieszego do rzeki, teren Urzędu i wokół) w tym pozbieranie nieczystości widocznych po wykoszeniu, zamiecenie skoszonej trawy z alejek parkowych i chodników - prace porządkowe należy wykonać od razu po skoszeniu trawników.
2. Wygrabianie trawników w parku i na terenach przyległych (skoszonej trawy i liści).
3. Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów (wraz z uporządkowaniem terenu).
4. Cięcia pielęgnacyjne żywopłotów (wraz z uporządkowaniem terenu).
5. Odchwaszczanie żywopłotów i wygrabianie żywopłotów.
6. Uzupełnienie brakujących krzewów róż (odmiana Marathon);
a) Pielęgnacja krzewów róż, w tym (nawożenie, podlewanie, odchwaszczanie, zwalczanie chorób i szkodników, przycinanie oraz zabezpieczenie krzewów róż przed zimą).
7. Renowacja trawników w parku i na terenach przyległych.
8. Drobne naprawy ławek (konserwacja, uzupełnienie brakujących elementów, usunięcie starych powłok malarskich i pomalowanie ich).
9. Wycięcie drzew (łącznie z usunięciem karp).
10. Codzienne bieżące utrzymanie czystości w parku, na skarpie i ciągu pieszo-jezdnym na odcinku od cieku struga do Alei Róż oraz na trawnikach i chodnikach przy ulicach: B. Joselewicza (po obu stronach ulicy), T. Kościuszki (po stronie parku), 3 Maja (po stronie parku), Aleja Róż (po obu stronach ulicy) tj. (opróżnianie koszy w tym koszy na psie odchody), omiatanie alejek, omiatanie chodnika i zatoki parkingowej przy ul. B. Joselewicza (od parku do mostu kołowego).
11. Odśnieżanie i posypywanie alejek w parku oraz na w/w terenach przyległych do parku mieszanką uszorstniającą - do godziny 700 oraz wywożenie śniegu w miarę potrzeby).
12. Codzienne zbieranie nieczystości usuwanie liści, gałęzi i konarów szczególnie w nasadzeniu roślinnym z 2016 r., 2018 r., 2019 r. zabezpieczenie tulipanowców matami słomianymi przed zimą - lokalizacja wykonania prac wskazana na załączniku graficznym.
13. Codzienne utrzymanie czystości w miejscach odpoczynku (punkt widokowy i park) opróżnianie koszy, omiatanie chodników, koszenie, zbieranie nieczystości, zamiecenie skoszonej trawy z chodników, odśnieżanie i posypywanie) - do godziny 700. Wykonywanie napraw punktów odpoczynku oraz ich konserwacja (odnowienie nawierzchni drewnianych i metalowych, wymiana uszkodzonych desek i innych elementów).
14. Codzienne bieżące utrzymanie czystości na Skwerze Jana Pawła II (omiatanie schodów, chodników i ciągów pieszo - jezdnych w tym usuwanie nieczystości na w/w terenie oraz na terenach przyległych w obrębie 10 m, jak również sprzątanie po imprezach masowych organizowanych przez Gminę) - do godz. 700.
15. Odśnieżanie i posypywanie chodników i ciągów pieszo-jezdnych oraz na terenach przyległych do Skweru Jana Pawła II mieszanką uszorstniającą oraz wywożenie śniegu (w miarę potrzeby).
16. Opróżnianie koszy ustawionych na Skwerze Jana Pawła II oraz na ciągu pieszym nad rzeką i ciągu pieszo-jezdnym.
17. Naprawa i malowanie ławek na Skwerze Jana Pawła II oraz przy punkcie widokowym.
18. Odchwaszczanie i podlewanie krzewów i roślin wieloletnich.
19. Koszenie trawników na Skwerze Jana Pawła II i na terenach przyległych, w parku, na skarpie i przy ciągu pieszo-jezdnym od cieku struga do Alei Róż oraz trawniki przy ulicach przyległych B. Joselewicza (po obu stronach ulicy), T. Kościuszki (po stronie parku), 3 Maja (po stronie parku), Aleja Róż, na terenie Urzędu pozbieranie nieczystości widocznych po wykoszeniu, zamiecenie skoszonej trawy z chodników - prace porządkowe należy wykonać od razu po skoszeniu trawników; Wygrabienie trawników (skoszonej trawy i liści).
20. Odśnieżanie i posypywanie środkami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005 r., Nr 230 poz. 1960) chodników i ciągów pieszo – jezdnych) na całym terenie; Oczyszczanie korytek deszczowych (ściek u podnóża i na wierzchołku skarpy parkowej); Usuwanie trawy z elementów drobno wymiarowych.
21. Oczyszczanie i drobne naprawy lamp podświetlających pomniki przyrody oraz ławeczkę Różyckiego
22. Pielęgnacja roślin wieloletnich w Parku Karola Ferdynanda Wazy posadzonych w etapie I i II - wykonywana na bieżąco (obszar etapu I i II uwidoczniony jest na załączniku graficznym) w tym: formowanie klombów, poprawianie misek wokół drzew, kontrola i poprawianie wiązań przy drzewach, nawożenie, podlewanie, odchwaszczanie, uzupełnienie brakującej ziemi i kory, usunięcie przekwitniętych kwiatostanów, przycinanie roślin, zwalczanie chorób i szkodników, zabezpieczenie tulipanowców przed zimą matami oraz inne niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w okresie III - XI. Do zadań Wykonawcy należy również usunięcie suchych, ubiegłorocznych kwiatostanów hortensji.
23. Nasadzenie roślin jednorocznych obejmuje:
a) Przygotowanie gruntu pod nasadzenia roślin (wymiana ziemi, spulchnienie, formowanie rabat i klombów);
b) I zmianę na wiosnę - sezon wiosenny (bratki - minimalna ilość roślin 25 szt./m2) kolory kwiatów do uzgodnienia z Zamawiającym;
c) II zmiana roślin - sezon letni (Paciorecznik Canna - minimalna ilość roślin 3 szt./m2, aksamitka rozpierzchła - minimalna ilość roślin 25 szt./m2, szałwia błyszcząca - minimalna ilość roślin 25 szt./m2 - kolory kwiatów do uzgodnienia z Zamawiającym).
22. Pielęgnacja roślin jednorocznych w tym: uformowanie klombów, uzupełnienie brakującej ilości ziemi, spulchnianie ziemi wokół roślin nawożenie, podlewanie, odchwaszczanie uzupełnienie brakujących roślin, usunięcie przekwitniętych kwiatostanów, zwalczanie chorób i szkodników, usunięcie przekwitniętych kwiatostanów, usunięcie roślin przed zimą oraz inne zabiegi pielęgnacyjne (itp.) w okresie IV - X.
23. Nasadzenie roślin wieloletnich obejmuje:
a) Przygotowanie gruntu pod nasadzenia roślin (wymiana ziemi, spulchnienie, formowanie rabat, wykorowanie posadzonych roślin);
b) zakup i posadzenie roślin – Bluszcz pospolity (Heder helix L.) – na pow. 300 m2 w rozstawie 5 szt. na 1 m2 (1500 szt.)
c) zakup i posadzenie roślin – Hosta Frances ‘Williame’ – na pow. 16 m 2 w rozstawie 3 szt. na 1 m2 (48 szt. )
d) Zakup i posadzenie roślin – Rozchodnik Martona (Sedum ‘Martona’- na pow. 14 m 2 w rozstawie 5 szt. na 1 m2 (75 szt.)
24. Uzupełnienie brakujących płyt eko, poprawne ich ułożenie na skarpie.
25. Równanie i uzupełnianie alejek gruntowych.
26. Uzupełnienie brakujących krzewów rosnących na małej górce w parku.
27. Pielęgnacja krzewów (podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie) oraz dosypanie kory między krzewami.
28. Malowanie konstrukcji i odnowienie tablic informacyjnych.
29. Remont i malowanie barierek punktu widokowego, odnowienie herbu Wyszkowa, malowanie metalowej konstrukcji baneru z nazwą parku.
30. Zakup i montaż kołów drewnianych wokół młodych drzew posadzonych w etapie I i II (3 kołki do jednego drzewa).
31. Malowanie osłon toalet w parku.
32. Założenie i zdjęcie dekoracji świątecznych na drzewie rosnącym (świerk) na placu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w tym naprawa nieświecących elementów, dekoracja wejść do budynku Urzędu Miejskiego od strony ul. 3 Maja i Alei Róż.
33. Zdjęcie dekoracji i przekazanie Administratorowi Urzędu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 15:00


» Location

Aleja Róż 2
Wyszków 07-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Gmina Wyszków
Aleja Róż 2
Wyszków 07-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in