DOSTAWY PIECZYWA

» Notice description

CPV 15810000-9- PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE I CIASTKARSKIE

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:
I. Pieczywa do magazynu żywnościowego Aresztu Śledczego w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 3 i Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie przy ul. Opolskiej 42.
II. Pieczywa do magazynu żywnościowego Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie Aresztu Śledczego
w Olsztynie
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Piłsudskiego 3
Olsztyn 10-575
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Bread

» Buyer data

Areszt Śledczy
ul. Piłsudskiego 3
Olsztyn 10-575
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in