Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej:

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej wg załączników: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G. Artykuły żywnościowe przeznaczone dla dzieci przedszkolnych. Towar musi być w pierwszym gatunku z minimalnymi dopuszczalnymi konserwantami(tam gdzie są niezbędne). Muszą być wolne od wad, a termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do Zamawiającego nie może być krótszy niż ¾ okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. Muszą być zgodne z Normami Polskimi i innymi dokumentami normalizującymi (dotyczącymi terminologii, metod badań, pakowania, przechowywania, transportu) i wymogami sanitarnymi. Dostarczone transportem i na koszt dostawcy. Termin dostawy i ilość wybranych artykułów żywnościowych będzie uzgadniany każdorazowo z Wykonawcą telefonicznie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Piastowska 21
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Miasto Bielsko-Biała Bielskie Centrum Edukacji
ul. Piastowska 21
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in