Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Spalona ul. Akacjowa

» Notice description

W ramach przedmiotu zamówienia do wykonania pozostaje nawierzchnia drogi z mieszanek bitumicznych grysowych tj. warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 5 cm i powierzchni 5 485,6 m2, warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm i powierzchni 5 485,6 m2.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Gwarna 1
Kunice 59-216
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Kunice
ul. Gwarna 1
Kunice 59-216
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in