Dostawa wyrobów jednorazowego użytku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów jednorazowego użytku (327/2020/PN). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości wyszczególnione zostały w załączniku nr 3 do SIWZ.
§ 14 WZORU UMOWY* DOTYCZY UMOWY, KTÓRA BĘDĄ ZAWARTA NA PAKIET: 14

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 08:15


» Location

ul. Polanki 117
Gdańsk 80-305
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku
ul. Polanki 117
Gdańsk 80-305
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in