Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, ogólnodostępnych parkingów i wybranych chodników na terenie miasta i gminy Wolsztyn oraz opróżnianie koszy ulicznych

» Notice description

Zakres przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego obejmuje pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, ogólnodostępnych parkingów z wybranych dróg i chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Wolsztyna.

Przedmiotowe zamówienie składa się z 4 zadań:
1) Zadanie nr 1 - Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, ogólnodostępnych parkingów oraz wybranych dróg i chodników na terenie miasta i gminy Wolsztyn – stanowiących własność Gminy Wolsztyn”,
2) Zadanie nr 2 - Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta Wolsztyna oraz wsi Karpicko – drogi i inne tereny stanowiące własność Gminy Wolsztyn,
3) Zadanie nr 3 - Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic na terenie miasta Wolsztyna – stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego,
4) Zadanie nr 4 - Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta Wolsztyna oraz wsi Powodowo - stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES ZOSTAŁ OKREŚLONY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTACH:

a) Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ
b) Istotne posadowienia umowy – stanowiące zał. nr 3 do SIWZ,
c) Formularz cenowy – stanowiący zał. nr 2 do SIWZ odpowiednio załącznik nr 2.1.dla zadania nr 1 i nr 2 oraz załącznik nr 2.2. dla zadania nr 3 i nr 4)Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

Rynek 1
Wolsztyn 64-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Wolsztyn
Rynek 1
Wolsztyn 64-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in