Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych, środków czystości i środków dezynfekujących w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Królewskiej 27

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych, środków czystości i środków dezynfekujących w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Królewskiej 27, zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik
nr 3 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 12:00


» Location

Al. Ujazdowskie 1/3
Warszawa 00-583
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
Warszawa 00-583
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in