Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I”.

W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:

Etap I:
1. Roboty budowlane:
1) Roboty ziemne (roboty przy wykopach fundamentowych, roboty ziemne wykonywane koparkami, pompowanie wody z wykopów, ręczne zasypywanie wnęk za ścianami),
2) Ławy, stopy, słupy i ściany fundamentowe (podłoża betonowe, deskowanie ław fundamentowych, stóp i płyt, ścian, słupów, betonowanie konstrukcji, przyklejanie płyt styropianowych),
3) Fundamenty pod maszyny i urządzenia (przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów, fundamenty blokowe z wykorzystaniem pompy do betonu),
4) Podkłady pod posadzki (podkłady z ubitych materiałów sypkich, podkłady betonowe, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe),
5) Rusztowania (rusztowania zewnętrzne rurowe, rusztowania ramowe warszawskie),
6) Ściany, kominy, stropy, schody (ściany murowane, otwory na okna i drzwi, deskowanie belek podciągów i wieńców oraz płyt stropowych, zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi),
7) Konstrukcja i pokrycie dachu (konstrukcje dachowe, deskowanie, izolacja, podbitka dachu, pokrycie dachów blachą),
8) Docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych,
9) Tynkowanie zewnętrzne oraz wewnętrzne,
10) Stolarka okienna i drzwiowa, elementy kowalsko – ślusarskie itp. (montaż drzwi stalowych, montaż ościeżnic drewnianych, skrzydła drzwiowe płycinowe, okna z tworzyw sztucznych, wyłazy dachowe, balustrady balkonowe, aluminiowe daszki nad drzwiami),
11) Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian (posadzki z płytek, cokoliki płytkowe, licowanie ścian wewnętrznych płytkami),
12) Nakładanie powierzchni kryjących (gruntowanie ścian i sufitów, malowanie tynków wewnętrznych);

Etap II:
1. Instalacje technologiczne:
1) Oczyszczanie mechaniczne, stacja zlewcza (stacja zlewcza wnętrzowa, kraty stałe oczyszczane ręcznie, komora rozprężna, sita obrotowe z napędem, zasuwa nożowa, sieci wodociągowe);
2) Osad nadmierny, odwodnienia osadu (prasa talerzowa, rurociągi z tworzyw sztucznych, zasuwa nożowa);
3) Pompownia ścieków dowożonych, pompownia części pływających (pompy głębinowe i podwodne agregaty pompowe, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, roboty ziemne wykonywane koparkami, żurawik do podnoszenia pomp, zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe, konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon, sieci wodociągowe, przejście przez ściany komór tulejami)
2. Instalowanie wentylacji:
1) Wentylacja w pomieszczeniu oczyszczania mechanicznego (przewody wentylacyjne z blachy, tłumiki akustyczne, kratki wentylacyjne, przepustnice jednopłaszczyznowe, wentylatory, nagrzewnice ramowe),
2) Wentylacja w pomieszczenie odwodnienia osadu, stacji zlewczej, odbioru osadu (przewody wentylacyjne z blachy, tłumiki akustyczne, kratki wentylacyjne, wentylatory, izolacja rurociągów);
3. Instalacje elektryczne (układanie kabli, przewody kabelkowe, zarobienie na sucho końca kabla, listwy elektroinstalacyjne, kanał instalacyjny z PCW, oprawy świetlówkowe, aparaty elektryczne, przewody uziemiające i wyrównawcze, skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, sprawdzanie i pomiar obwodów, badanie linii kablowej);
4. Instalacje wodno - kanalizacyjne:
1) Instalacje wody i kanalizacji zewnętrzne (roboty ziemne wykonywane koparkami, kanały rurowe, sieci wodociągowe – montaż rurociągów, wykonanie przecisków jednostopniowych, hydranty pożarowe),
2) Instalacje wody i kanalizacji wewnętrznej (wykopy wykonywane wewnątrz budynku, rurociągi z PCW, odwodnienie liniowe, rurociągi z tworzyw sztucznych, zawory, montaż grzejników).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:00


» Location

Plac Tysiąclecia 1
Żelechlinek 97-226
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Żelechlinek
Plac Tysiąclecia 1
Żelechlinek 97-226
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in